Praca korepetytora

Obecnie w programie nauczania dzieci i młodzieży ważne miejsce zajmuje nauka języków obcych. Poświęca się na nią wiele godzin lekcyjnych. Rozpoczynają ją już najmłodsi uczniowie. Czy jednak lekcje w szkole wystarczą aby osiągnąć biegłość językową?
Zapewne są osoby bardzo zmotywowane, które dużo czasu poświęcają na samodzielną naukę i są w stanie dużo w czasie szkolnej edukacji osiągnąć, jednak nie jest to regułą. Klasy składają się z bardzo różnych osób, których zdolności przyswajania wiedzy znacząco się różnią. Nauczyciel nie może dostosować tempa prowadzenia zajęć do najlepszych uczniów, gdyż najsłabsi nie będą w stanie nadążyć. Niedobrze również gdy ma miejsce sytuacja odwrotna, czyli dostosowanie się do tych najmniej zdolnych, ponieważ tracą na tym pozostali. Bardzo trudno wybrać rozwiązanie, które nie będzie krzywdzące dla jednej z wspomnianych grup.
Można zaryzykować stwierdzenie, że nauka języków obcych w szkole nie gwarantuje dobrego opanowania danego języka. Jeśli rodzicom zależy na tym, by ich pociecha biegle posługiwała się językiem, konieczne będą dodatkowe lekcje z korepetytorem lub inna forma zajęć pozaszkolnych na przykład koła zainteresowań, lub kursy w szkołach językowych. Warto poświęcić na nie czas i środki finansowe, gdyż znajomość języka obcego ma niebagatelne znaczenie podczas poszukiwania pracy.