Zajmujemy I miejsce wśród gdańskich gimnazjów publicznych!

Slide background
GIMNAZJUM NR 25
ROZWIJAMY
PASJE I TALENTY
Slide background
OFERTA EDUKACYJNA
ROK SZKOLNY 2016/2017
PROPONUJEMY
Slide background
KREATYWNA EDUKACJA
 • innowacje pedagogiczne
 • liderzy kreatywnej pedagogiki
 • przestrzeń szkolna dostosowana do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, on line, edutainment
 • edukacja hybrydowa, gamifikacja, tutoring, narzędzia TOC, projekt edukacyjny
 • ocenianie kształtujące, pomiar dydaktyczny
 • zajęcia artystyczne prowadzone przez specjalistę do spraw multimediów i wizualizacji, artystę malarza, tancerkę teatru muzycznego
Slide background
ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge,
 • zajęcia z native speakere’m,
 • przygotowanie do konkursów językowych,
 • teatr anglojęzyczny,
 • zagraniczne wyjazdy językowe (Erasmus+, e-Twinning),
 • współpraca z Instytutem Anglistyki UG,
 • zajęcia językowe wzbogacone o elementy wiedzy o literaturze, historii i kulturze brytyjskiej i amerykańskiej,
 • warsztaty Creative Writing oraz tłumaczeniowe,
 • wyjścia na wystawy i debaty organizowane przez American Corner i British Council

BILINGUAL INTER STUDIES

BILINGUAL TECH STUDIES

MEDIA MAKERS

Slide background
ODDZIAŁY SPORTOWE
JEDYNE W POLSCE
CHEERLEADERS Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
RUGBY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • innowacyjny, rozszerzony program wychowania fizycznego,
 • rozszerzony język angielski
 • współpraca z klubami sportowymi,
 • obozy, zawody sportowe, rozgrywki ligowe
 • międzynarodowa wymiana sportowa,
 • liczba uczniów w klasie: 20
REKRUTACJA
2016/2017

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE
prowadzone od 2004 r.

Kształcenie dwujęzyczne - informacja prasowa czytaj więcej
Bilingual Inter Studies (interprzedmiotowy), Bilingual Tech Studies (politechniczny), Media Makers (medialny)
Czytaj więcej

REKRUTACJA
2016/2017

ODDZIAŁY SPORTOWE
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Jedyne w Polsce oddziały sportowe cheerleaders oraz rugby z innowacyjnym, rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz języka angielskiego
Czytaj więcej

REKRUTACJA
2016/2017

ODDZIAŁY OGÓLNE
Z PROGRAMAMI AUTORSKIMI

Z rozszerzonym językiem angielskim, medialny, matematyczno-informatyczny, politechniczny, medyczny (biologiczno-chemiczny), matematyczno-geograficzny, biznesowy, artystyczny integracyjny
Czytaj więcej

Kreatywna Edukacja

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej.. • Wyniki całej szkoły z poszczególnych części mieszczą się w staninach 7 i 8 czyli wyniki wysokie i bardzo wysokie!
 • Ogromnym sukcesem w zeszłym roku był wynik z części obejmującej historię i wos: „przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 - wynik bardzo wysoki.
 • W tym roku „przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 z części przyrodniczej!
 • Wyniki klasy dwujęzycznej z wszystkich części to wyłącznie stanin 9 – najwyższy!
 • Klasa politechniczno – medyczna i z rozszerzonym językiem angielskim mają wyniki z poszczególnych części w staninie 8 i 9 - wynik bardzo wysoki i najwyższy!
 • 71% uczniów uzyskało wynik powyżej 90% z co najmniej jednej części egzaminu!
 • 25% uczniów uzyskało wynik 100% z co najmniej jednej części egzaminu!
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
Nazwa stanina Przedziały wyników wyrażone w % Procent wyników zawarty w przedziale
1 - najniższy poniżej 4 4
2 - bardzo niski 4-10 7
3 - niski 11-12 12
4 - niżej średni 23-39 17
5 - średni 40-59 20
6 - wyżej średni 60-76 12
7 - wysoki 77-88 12
8 - bardzo wysoki 89-95 7
9 - najwyższy powyżej 95 4

 

 

 


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: