DZIEŃ OTWARTY - 31 MARCA 2016 r. GODZINA 16:30 - 19:00. ZAPRASZAMY!

Oświadczenie prasowe Dyrektora Gimnazjum nr 25 w Gdańsku na temat edukacji w klasach sportowych cheerleaders

 • GIMNAZJUM NR 25
  w Gdańsku 

  DOBRA EDUKACJA W SZKOLE PUBLICZNEJ
  ROZWIJAMY PASJE I TALENTY
 • KREATYWNA EDUKACJA
  Budujemy osiągnięcia
  NA ODKRYWANIU INDYWIDUALNYCH TALENTÓW
  KAŻDEGO DZIECKA.
  Image 2
  Image 3
  Image 3
  Image 3
  Image 3
  Image 3
  Image 3
 • MIĘDZYNARODOWE
  PROJEKTY
  WSPÓŁPRACA Z RÓWIEŚNIKAMI Z CAŁEJ EUROPY
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • LIP DUB 2014
  projekt edukacyjny
  Jako społeczność szkolna, oprócz znoszenia trudów nauki,
  potrafimy też dobrze się bawić.
  Zobacz więcej naszych filmów!
Kreatywna Edukacja

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej.. • Wyniki całej szkoły z poszczególnych części mieszczą się w staninach 7 i 8 czyli wyniki wysokie i bardzo wysokie!
 • Ogromnym sukcesem w zeszłym roku był wynik z części obejmującej historię i wos: „przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 - wynik bardzo wysoki.
 • W tym roku „przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 z części przyrodniczej!
 • Wyniki klasy dwujęzycznej z wszystkich części to wyłącznie stanin 9 – najwyższy!
 • Klasa politechniczno – medyczna i z rozszerzonym językiem angielskim mają wyniki z poszczególnych części w staninie 8 i 9 - wynik bardzo wysoki i najwyższy!
 • 71% uczniów uzyskało wynik powyżej 90% z co najmniej jednej części egzaminu!
 • 25% uczniów uzyskało wynik 100% z co najmniej jednej części egzaminu!
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
Nazwa stanina Przedziały wyników wyrażone w % Procent wyników zawarty w przedziale
1 - najniższy poniżej 4 4
2 - bardzo niski 4-10 7
3 - niski 11-12 12
4 - niżej średni 23-39 17
5 - średni 40-59 20
6 - wyżej średni 60-76 12
7 - wysoki 77-88 12
8 - bardzo wysoki 89-95 7
9 - najwyższy powyżej 95 4

 

 

 


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: