klasy dwujęzyczne klasy matematyczne klasy cheerleaders klasy filmowe klasy turystyczne klasy z rozszerzonym językiem angielskim klasy politechniczne klasy medyczne klasy artystyczne klasy rugby

    
 


 

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM ŚWIETNYCH WYNIKÓW
NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013!


ROZWÓJ UCZNIA
Średni wynik ucznia kl. I na sprawdzianie po SP – 5 stanin
GRUPA UCZNIÓW O WYNIKU PRZECIĘTNYM
Średni wynik ucznia kl. III na egzaminie gimnazjalnym – 7 stanin
GRUPA UCZNIÓW O WYNIKU WYSOKIM

 


 

Raport z ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w szkole
przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

OBRAZ SZKOŁY          WNIOSKI


CHCESZ BIEGLE POSŁUGIWAĆ SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM
CHCESZ ZDAĆ EGZAMIN FCE I DOSTAĆ SIĘ DO KAŻDEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
DO JEDYNEJ W GDAŃSKU KLASY GIMNAZJALNEJ
Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM!!!

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w Trójmieście! W czerwcu 2011 r. 21 uczniów oddziałów dwujęzycznych zdało egzaminy FCE i PET zorganizowane dla naszych uczniów przez Uniwersytet w Cambridge.

Nauka w oddziale dwujęzycznym daje uczniom wysoki poziom wiedzy oraz doskonałą znajomość języka angielskiego. W programie przewidziano min.:
- 6 godzin tygodniowo języka angielskiego
- nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL - Content and Language Integrated Learning
- przygotowanie do egzaminu FCE i PET
- konwersacje z native speaker'em.

Z przyjemnością informujemy, iż Gimnazjum nr 25 w Gdańsku otrzymało CERTYFIKAT EUROPEAN LANGUAGE LABEL, przyznawany w konkursie European Language Label organizowanym przez Komisję Europejską.

Jesteśmy jedyną w województwie pomorskim oraz jedną z sześciu w całej Polsce szkołą, która realizuje program Indywidualne Wyjazdy Uczniów Comeniusa.

Jesteśmy jedynym w województwie pomorskim gimnazjum, które umożliwia uczniom zdawanie w szkole międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge, które zwalniają ze sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie klas dwujęzycznych mają bezpłatną możliwość napisania próbnego egzaminu FCE sprawdzanego przez licencjonowanych egzaminatorów Uniwersytetu w Cambridge!