klasy dwujęzyczne klasy z rozszerzonym językiem angielskim klasy politechniczne klasy mat-inf klasy medyczne klasy filmowe klasy turystyczne klasy artystyczne klasy cheerleaders klasy rugby

    
WAŻNE!!

Informacje w naborze elektronicznym do gimnazjum
nie są zgodne
z prawdziwymi wynikami naboru przedstawionymi na wywieszonych w szkole listach.

 
Gratulujemy naszym uczniom świetnych wyników na egzaminie gimnazjalnym 2014/15.

Wyniki całej szkoły z poszczególnych części mieszczą się w staninach 7 i 8 czyli wyniki wysokie i bardzo wysokie!!!

Ogromnym sukcesem w zeszłym roku był wynik z części obejmującej historię i wos: „przeskoczyliśmy” całą szkołą
do stanina 8 - wynik bardzo wysoki.

W tym roku „przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 z części przyrodniczej!!!

Wyniki klasy dwujęzycznej z wszystkich części to wyłącznie stanin 9 – najwyższy!!!

Klasa politechniczno – medyczna i z rozszerzonym językiem angielskim mają wyniki z poszczególnych części
w staninie 8 i 9 - wynik bardzo wysoki i najwyższy.

71% uczniów uzyskało wynik powyżej 90% z co najmniej jednej części egzaminu.

25% uczniów uzyskało wynik 100% z co najmniej jednej części egzaminu.


Co to są staniny?
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia,
szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.


Opracowanie : Anna Mrotek


 


151 zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych

LISTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I PRZYSŁUGUJĄCE IM UPRAWNIENIA
Do stypendium PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
zostało wytypowanych 58 uczniów
naszego Gimnazjum.

Do stypendium MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015
zostało wytypowanych 22 uczniów
naszego Gimnazjum.

Są to uczniowie o ponadprzeciętnych osiągnięciach w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu.

Ten olbrzymi sukces zawdzięczamy zaangażowaniu uczniów
i kreatywności nauczycieli.

Jest to też efekt realizowania przez 30 uczniów naszej szkoły Indywidualnych Programów Nauki przeznaczonych dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
STYPENDYŚCI I LIGA PRYMUSÓW
Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce
w roku szkolnym 2014/2015 otrzymują:

IDA DUNDER
EWA MATEJA


A OTO LIGA PRYMUSÓW!

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/14

Gratulujemy naszym uczniom świetnych wyników na egzaminie gimnazjalnym 2013/14.

ŚREDNI WYNIK CAŁEJ SZKOŁY – 7 STANIN CZYLI WYNIK WYSOKI!!!

Ogromnym sukcesem jest w tym roku wynik z części obejmującej historię i wos:
„przeskoczyliśmy” całą szkołą do stanina 8 ( wynik bardzo wysoki ).

Wyniki klasy dwujęzycznej, z rozszerzonym językiem angielskim z poszczególnych
części w staninie 8 i 9 ( wynik bardzo wysoki i najwyższy).

Gratulujemy uczniom, którzy uzyskali wynik 90% i więcej z poszczególnych części egzaminu
(42% uczniów przystępujących do egzaminu, w tym 15% uczniów z wynikiem 100% ):

  1. Bogdańska Zuzanna
2. Gosk Zuzanna Ewa
3. Haase Zuzanna
4. Kaletowska Martyna
5. Kasprzak Kamila Jadwiga
6. Lipińska Magdalena
7. Łączkowski Kamil Mateusz
8. Słomińska Kinga
9. Tocha Justyna
10. Witczak Zuzanna
11. Wróblewski Cezary
12. Firgolska Daria
13. Kowalska Aleksandra
14. Ożarowski Mikołaj
15. Soja Julia
16. Solarz Michał
17. Urban Klaudia
18. Biniek Bartosz
19. Bławat Magdalena
20. Czubacka Zuzanna
21. Ellwardt Joanna
22. Gacki Jakub
23. Gołaszewska Monika
24. Górczyńska Aleksandra
25. Hęćko Alan
26. Jercha Klaudia
27. Kasak Szymon
28. Klimczuk Mikołaj
29. Kodlewicz Tomasz
30. Kołecki Maciej
31. Matuszak Zuzanna
32. Matynia Dominika
33. Mijas Agnieszka
34. Obuchowski Aleksander
35. Pertkiewicz Klaudia
36. Potulski Krystian
37. Reilly Chloe
38. Rybsztat Michalina
39. Sroczyńska Monika
40. Sudomir Daria Joanna
41. Walentkowski Adam
42. Wierzbowska Anna
43. Żerkowski Robert
44. Czaja Magdalena

Co to są staniny?
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia,
szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Opracowanie : Anna Mrotek

 


 

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM ŚWIETNYCH WYNIKÓW
NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013!


ROZWÓJ UCZNIA
Średni wynik ucznia kl. I na sprawdzianie po SP – 5 stanin
GRUPA UCZNIÓW O WYNIKU PRZECIĘTNYM
Średni wynik ucznia kl. III na egzaminie gimnazjalnym – 7 stanin
GRUPA UCZNIÓW O WYNIKU WYSOKIM

 


 

Raport z ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w szkole
przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

OBRAZ SZKOŁY          WNIOSKI


CHCESZ BIEGLE POSŁUGIWAĆ SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM
CHCESZ ZDAĆ EGZAMIN FCE I DOSTAĆ SIĘ DO KAŻDEJ KLASY DWUJĘZYCZNEJ
W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
DO KLASY Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM!!!

Absolwenci tej klasy kontynuują naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w Trójmieście! Do tej pory 98 uczniów oddziałów dwujęzycznych zdało egzaminy FCE i PET zorganizowane dla naszych uczniów przez Uniwersytet w Cambridge.

Nauka w oddziale dwujęzycznym daje uczniom wysoki poziom wiedzy oraz doskonałą znajomość języka angielskiego. W programie przewidziano min.:
- 6 godzin tygodniowo języka angielskiego
- nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL - Content and Language Integrated Learning
- przygotowanie do egzaminu PET, FCE, CAE
- konwersacje z native speaker'em
- zajęcia w Instytucie Anglistyki UG i American Corner.

Z przyjemnością informujemy, iż Gimnazjum nr 25 w Gdańsku otrzymało CERTYFIKAT EUROPEAN LANGUAGE LABEL, przyznawany
w konkursie European Language Label organizowanym przez Komisję Europejską.

Jesteśmy jedynym w województwie pomorskim gimnazjum, które umożliwia uczniom zdawanie w szkole międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge, które zwalniają ze sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie klas dwujęzycznych mają bezpłatną możliwość napisania próbnego egzaminu PET i FCE sprawdzanego przez licencjonowanych egzaminatorów Uniwersytetu w Cambridge!